Rehberlİk Servİsİ

  • Blog Header Image

Okulumuz Rehberlik Servisi; alanında uzman, eğitim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, verimli çalışma teknikleri, stres ile başa çıkma, sınav kaygısı, ergenlik psikolojisi, gelişim psikolojisi, aile - çocuk iletişimi, kuşak çatışması vb. konularında uzman psikologtur.

Eğitim öğretim yılı başında rehberlik servisi tarafından yıllık çalışma takvimi hazırlanır. Çalışma takviminin başında her öğrencimizin kültürel sosyo-ekonomik, çevresel vb. koşulları göz önünde bulundurularak çalışma programı hazırlanır ve bu çalışma programı eğitim öğretim yılı boyunca takip edilir.

Öğrenci tanıma ve gözlem formu ve çeşitli anketler düzenlenerek öğrencilerin daha yakından tanınması sağlanır.

Öğrenci takibi sırasında herhangi bir problemle karşılaşıldığında gerek öğrenciyle birebir, gerekse aile görüşmeleri yapılarak problemin etkin çözümü için gerekli olan tedbirler alınır.

Eğitim - Öğretim yılı içerisinde okul psikoloğu, Mersin Üniversitesi akademik kadrosu ya da bağımsız danışmanlık firmaları tarafından hem öğrencilerimize hem de velilerimize çeşitli konferanslar ve eğitici paneller düzenlenmektedir.

Eğitim Öğretim yılı başında her öğrencimize bir eğitim koçu verilmektedir. Eğitim koçları yıl boyunca öğrencilerimizin kişisel performanslarını an ve an takip edip gerekli bilgilendirmeleri ve öğrenci velilerimizle paylaşmaktadır. Veli ev ziyaretleri düzenleyip öğrencinin yaşadığı çevre ve çalışma ortamı gibi eğitimin ayrılmaz parçası olan koşulların yerinde incelenmesi sağlanmaktadır.