FAALİYETLERİMİZ

İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz ile günde 9 saat ders işlemekteyiz. 09:00 – 16:30 saatleri arasında gerçekleştirdiğimiz eğitim müfredatımızda branş derslerimizin yanında çocuklarımızın sosyalleşmesi, grup çalışmalarına ayak uydurabilmeleri, güçlü bir iletişim becerisine ve pratik zeka kullanımına sahip olabilmeleri adına sosyal etkinlik derslerimiz de işlenmektedir.

İlkokulda günlük ders programı içerisinde son ders saatimiz ödev yapma saatleri olarak ayarlanmış olup hem günün tekrarı hem de derslerin pekiştirilmesi hedeflenmiştir. İlkokulda çocukların el becerilerini geliştirmek ve özgüvenlerini arttırmak için el becerileri dersi konulmuştur.

İlkokulda oyun ve fiziki etkinlik dersleri 7 saat olarak işlenmekte olup psiko-motor becerilenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin resim, şiir ve kompozisyon tarzında yarışmalara katılımını sağlayıp özgüvenlerini yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Belirli gün ve haftalar öğrencilerimizle beraber grup halinde çalışmalar düzenlenerek verimli şekilde kutlanmaktadır.

Öğrencilerimize küçük yaştan itibaren modern dans eğitimi ve enstrüman eğitimi verilerek yeteneklerinde farkındalık yaratma ve sosyalleşmeleri hedeflenmektedir. Okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen bilgi yarışmalarına katılım sağlanarak çocuklarımızın rekabet duygusunu yaşamaları, bilgilerini sınamaları ve liderlik vasıflarının ortaya çıkartılması hedeflenmektedir.

Okul içerisinde düzenlemiş olduğumuz çeşitli turnuvalar ile yoğun ders çalışma temposu içerisinde öğrencilerimizin zihnen rahatlaması ve özgüvenlerinin arttırılması hedeflenmektedir.

İlkokul 2. Sınıftan itibaren İngilizce dersi verilmektedir. Yabancı dilin öğrencilere sevdirilmesi ve konuşma becerilerinin arttırılması adına görsel ve işitsel materyaller kullanılmaktadır. Zekâ oyunları derslerinde öğrencilerimizin analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Okul dışı gezi ve piknikler ile öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması ve yaşadığı bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini tanımaları amaçlanmaktadır.

Fen ve teknoloji laboratuvarımızda öğrencilerimiz fen bilgisi dersinde işlenmiş olan konuların pekiştirilmesi amacıyla deneylerle görsel çalışmalar yapılmaktadır.