MİSYONUMUZ

Biz ülkemizin geleceği olan gençlerimize denizcilik alanında eğitim veren bir
kurumuz.
Denizcilik alanında mesleki eğitim vererek Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmış bireyler
yetiştirmek için varız.
Türk ve uluslararası deniz ticaret filosunun ihtiyacı olan nitelikli gemi adamını
yetiştirmek, yetiştirdiğimiz gemi adamlarının denizcilik sektöründe işe yerleşmelerini
gerçekleştirmek öncelikli misyonumuzdur.
Denizcilik alanında eğitim veren yükseköğrenim kurumlarına nitelikli öğrenci girdisini
sağlamak.
Denizcilik sektörü ile iş birliği içinde çalışmak, toplumsal kalkınmaya ve ülke
ekonomisine en üst düzeyde katkı sağlamak asli görevimizdir.